Accreditaties

Om erkend lidte worden betaalt u het jaarlijks lidgeld van 75 Euro op rekeningnr. ABKR-BVRK 645-1346909-02 (IBAN BE32 6451 3469 0902 - BIC JVBA BE 22) en verzamelt u 100 accreditatiepunten over een periode van 2 jaar.

Laat u vandaag nog erkennen en laat alle activiteiten meetellen van de voorbije twee jaar tot vandaag.

Uw getuigschrift krijgt u op het jaarlijks congres in maart en u komt automatisch op de lijst “erkende kinesitherapeuten” van de website. Alleen deze lijst is zichtbaar  voor artsen, patiënten en collega’s die op zoek zijn naar een respiratoire kinesitherapeut in hun buurt.

Neem deel aan bijscholingsactiviteiten rond respiratoire problematiek en hou daarvan bewijzen bij.

Er hoeven geen bewijsstukken opgestuurd te worden naar het secretariaat. De erkenningscommissie behoudt zich wel het recht om steekproeven te doen en de  bewijsstukken die in het bezit moeten zijn van elke kinesitherapeut op te vragen.

Waarom accrediteren?

· Externe kwaliteitsgarantie in de respiratoire kinesitherapie en revalidatie

· Lijst erkende kinesitherapeuten op de website ABKR-BVRK en in het semestrieel contactblad  RESPIRA LIBRE. Voor de vereniging is dit een uithangbord. We publiceren de lijst van kinesitherapeuten die bewijzen regelmatig deel te nemen aan bijscholingsactiviteiten. Onze vereniging staat voor kwaliteit en u bent de vereniging. Dit geeft u credibiliteit in de gesprekken met zorgverstrekkers.

· De huisartsenorganisatie, de mucovereniging  en bepaalde mucocentra hebben alvast een link op hun website naar de ABRK-BVRK. Anderen volgen...

De BVRK werkt samen met andere partners, waaronder de KU-Leuven, aan het realiseren van een bijzondere bekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie. De teksten hiervoor worden momenteel door de Nationale raad besproken. Het 'accreditatiemodel' van de BVRK wordt hierbij als voorbeeld onderzocht. We gaan er uiteraard alles aan doen om in de overgangsmaatregelen een accreditatie door de BVRK te laten gelden als een bewijs van 'bijzondere bekwaamheid'. Het accrediteren is dus nu -meer dan ooit- van belang.

Let erop dat uw erkenning 2 jaar geldig is en dan opnieuw moet aangevraagd worden.

Hoe u de punten kan verzamelen leest u in onderstaande tabel.

ACCREDITATIEVOORWAARDEN

1.                   Deelname ledenvergadering BVRK                  20p (max 40 p/ 2jaar)

2.                   Bijscholing, symposia, congres                        2 p/uur (max 90 p/ 2 jaar)

3.                   Poster/ presentatie                                      20 p (max 40 p/ 2 jaar)

                     het voorstellen van een poster binnen het domein van de respiratoire kinesitherapie op een internationaal congres of symposium

4.                   Vulgariserende publicatie                               10 p (max 20 p/ 2 jaar)

5.                   Publicatie artikel nationaal                              20 p (max 40 p/ 2 jaar)

                     het publiceren van een wetenschappelijk artikel in een nationaal vaktijdschrift

6.                   Publicatie artikel internationaal                        60 p (max 60 p/ 2 jaar)

       het publiceren van een wetenschappelijk artikel in een internationaal vaktijdschrift

7.                 Spreken op nationale symposia                          10 p (max 40 p/ 2 jaar)

8.                 Invited speaker op internationale symposia          30 p (max 60 p/ 2 jaar)

9.                 Film maken                                                     30 p/jaar (max duur:  2 jaar)

10.               Hoofdstuk in boek schrijven                               25 p (max 50 p/ 2 jaar)

11.               Boek schrijven                                                 50 p/jaar (max duur: 2 jaar)

12.               Doceren                                                          2 p/uur (max 50 p/ 2 jaar)

13.               Praktijkstage volgen                                          1 p/uur (max 40 p/ 2 jaar)

                    praktijkstage in een erkende nationale stageplaats; de erkenningscommissie zal internationale stageplaatsen evalueren  

14.               Praktijkstage begeleiden                                     2 p/uur (max 40 p/ 2 jaar)

                     de stagebegeleider dient erkend te zijn door de vereniging

15.               Vertaald artikel                                                  10 p  (max 20 p / 2 jaar)

                    het artikel moet goedgekeurd worden door de wetenschappelijke commissie

16.               Onafh. lezer, jurylid thesisverdediging                    10 p (max 20 p/ 2 jaar)

17.               (Co) Promotor thesis                                           25 p (max 50 p/ 2 jaar)

18.                Doctoraatsthesis                                                50 p/jaar voor de duur van het doctoraat

Al deze items worden verondersteld een bijdrage te leveren tot de respiratoire kinesitherapie.

De accreditatievoorwaarden kunnen steeds door de raad van beheer zonder voorafgaande consultatie van de leden gewijzigd worden.