B.V.R.K.

De Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapie verzamelt kinesitherapeuten met bijzondere interesse in de respiratoire revalidatie en kinesitherapie. De vereniging :

  • behartigt de belangen van kinesitherapeuten met bijzondere interesse in de respiratoire revalidatie en respiratoire kinesitherapie en van hun patiënten.
  • is een doorgeefluik voor wetenschappelijke informatie.
  • neemt initiatieven voor een kwaliteitsvolle implementatie van hedendaagse kinesitherapeutische technieken.
  • ondersteunt jonge onderzoekers in het domein.
  • informeert patiënten over wat ze kunnen verwachten van een therapeut, die lid is van de vereniging.

Wat doet de B.V.R.K.?

De ABKR-BVRK werkt actief mee in commissies van het ministerie van Volksgezondheid. Samen met andere experts bereidt de vereniging mee het dossier van de ‘bijzondere bekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie’ voor. Daarnaast zetelen leden van de raad van beheer in de Wetenschappelijke commissie, die de Nationale raad adviseert. Op vraag van leden, of op eigen initiatief, worden ook interventies gericht aan de Nationale raad, wordt samengewerkt met de politiek en wordt meegewerkt aan dossiers rond parlementaire vragen.

Ook patiënten met specifiek kinesitherapiegerichte vragen kunnen bij de vereniging terecht. U kunt uw vraag via de contactpagina stellen of u kan een mailtje sturen.